Philippe Van Melckebeke van den Nieuwenhuysen

Antwerpen - 14/10/1948
Wilrijk - 25/10/2021

De plechtige dankmis heeft in strikte intimiteit plaatsgehad.

La Messe d’Action de Grâce a eu lieu dans la plus stricte initimité.

Philippe Van Melckebeke van den Nieuwenhuysen
Condoleren
Condoleren