Janine Germanès

Antwerpen - 21/12/1938
Wilrijk - 4/6/2020

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in intieme kring.

De uitvaart

Deze vindt plaats op 10 06 2020

Janine Germanès